Vi arbetar med ett av världens viktigaste yrke

Vårdpersonal

Stockholmsregionen

Vård- och omsorgscollege Stockholmsregionen är en kvalitetssäkrad samverkan mellan utbildning, arbetsliv och fackförbundet kommunal och en viktig regional aktör där vi verkar för höjd kvalitetét  av vård- och omsorgsutbildningar och stärkt kompetensförsörjning inom länet. Tillsammans utbildar vi framtidens vård- och omsorgsproffs!

Regionala mål

Att genom samverkan verka som regional stödstruktur med fokus på:

 • Arbetsplatslärande
 • Handledarutbildning
 • Validering
 • Språkstöd genom konceptet Språkombud
 • Ökad attraktion

Samverkande parter

VO-College Stockholm Nordväst: Solna stad (Äldre- och omsorgsförvaltningen), Region Stockholm, AB Solom, Humaniora, Temabo, Vardaga, Danderyds geriatriken, Högskoleråd VO-College Stockholmsregionen, fackförbundet kommunal och våra certifierade skolor.

VO-College Stockholms stad:Stockholm stad (Äldreförvaltningen, Arbetsmarknadsförvaltningen, Utbildningsförvaltningen), Region Stockholm, Bromma äldreförvaltning, Vardaga, Aleris, Ambea, Danvikshem, Stockholms Sjukhem, Stockholms borgerskap, Högskoleråd VO-College Stockholmsregionen, fackförbundet kommunal och våra certifierade skolor

VO-College Stockholm Syd: Botkyrka kommun (Vård- och omsorgsförvaltningen, Arbetsmarknads-, vuxenutbildningsförvaltningen), Huddinge kommun (Gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen, Socialförvaltningen), Region Stockholm, Högskoleråd VO-College Stockholmsregionen, fackförbundet kommunal och våra certifierade skolor. 

VO-College Stockholm Väst: Sigtuna kommun (Äldre- och omsorgsförvaltningen, Utbildning och arbetsmarknadsförvaltningen), Järfälla kommun (Avdelning för Äldre och funktionshinder), Region Stockholm, Högskoleråd VO-College Stockholmsregionen, fackförbundet kommunal och våra certifierade skolor. 

VO-College Stockholm Öst: Haninge kommun (Äldre- och omsorgsförvaltningen, Utbildningsförvaltningen), Tyresö kommun (Omvårdnadsförvaltningen samt Barn- och utbildningsförvaltningen), Region Stockholm, Haninge närsjukhus, Noga Omsorg, Vadraga, Baldersro, HSB, Lovisa Gården,  Högskoleråd VO-College Stockholmsregionen, fackförbundet kommunal och våra certifierade skolor.

Certifierade utbildningsanordnare

Gymnasieutbildning

Arlanda gymnasiet (Sigtuna)

Drottning Blankas Gymnasieskola Södra (Stockholm stad)

Fredrika Bremergymnasiet (Haninge)

Kungsholmens västra gymnasium (Stockholm stad)

Vård- och omsorgsgymnasiet (Sollentuna)

Tullinge gymnasium (Botkyrka)

Widerströmska gymnasiet (Huddinge)

Vuxenutbildning 

Campus Åsö vux (Stockholm stad)

CentrumVux (Haninge)

Cuben Utbildning Fridhemsplan (Stockholms stad)

Cuben Utbildning Högdalen (Stockholms stad)

C3L (Tyresö)

Järfälla Lärcentrum (Järfälla)

KompetensUtvecklingsInstitutet (Stockholms stad)

MedLearn Flemingsberg (Huddinge)

MedLearn Täby (Täby)

MoA Lärcentrum Älvsjö (Stockholm stad)

MoA Lärcentrum Hudinge (Huddinge)

Svea Education (Kista)

Vux Huddinge (Huddinge)

Yrkeshögskoleutbildning

Consensum Yrkeshögskola (Sollentuna)

Frans Schartaus Handelsinstitut (Stockholms stad)

KompetensUtvecklingsInstitutet yrkeshögskola (Stockholm stad)

Regional styrgrupp

Regional styrgrupp har det övergripande och strategiska ansvaret för kvalitativt utvecklingsarbete av utbildning inom VO-College Stockholms län. Inom samverkan drivs omvärldsbevakning, visionsarbete och opinionsbildning kring frågor om vård och omsorg. Styrgruppen ansvarar för att:

 • Leda arbetet inom VO-College Stockholmsregionen utifrån beslutad vision och uppställda mål
 • Planera utifrån inventeringar och analyser av personal- och kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg och planera för insatser
 • Följa utvecklingen inom vårds- och omsorgsområdet så att utbildningen anpassas till gällande krav och behov
 • Ansvara för uppföljning av lokala VO-College
 • Årligen göra en regional verksamhetsuppföljning och självskattning utifrån de nationellt satta kvalitetskriterierna samt gällande vision och mål för VO-College Stockholm
 • Ansvara för återcertifiering när det är aktuellt
 • Vara länken mellan nationell och lokal nivå
 • Verka för att de nationella riktlinjerna implementeras och genomförs lokalt
 • Leda arbetet med regionala stödstrukturer

Lokala styrgrupper

En eller flera kommuner och utbildningsanordnare ingår i ett lokalt college och drivs av en lokal styrgrupp. Ledamöter i lokala styrgrupper ansvar och uppdrag omfattar: 

 • Leda arbetet utifrån regional vision och regionalt uppställda mål samt utifrån lokala mål
 • Inventera och analysera det lokala behovet av personal- och kompetensförsörjning
 • Anpassa utbildningar efter verksamheternas behov
 • Lyfta frågor från lokal till regional nivå (via ordförande)
 • Följa upp och utvärdera målen och kvalitetskriterierna årligen inför den regionala verksamhetsuppföljningen
 • Kommunicera resultatet till den regionala styrgruppen
 • Ansvara för marknadsföring internt och externt
 • Vara vidarekommunikatörer till de olika nivåerna i verksamheterna (exempelvis inbjudningar, enkäter och övrig informationsspridning)
 • Bedriva omvärldsbevakning
 • Implementera och genomföra nationella riktlinjer
 • Lokal styrgrupp har mandat att fatta beslut gällande lokala mål, anpassning av utbildningar inom samverkan samt godkännande av anslutande utbildningsanordnare och vid ett ev. nekande beslut redogöra motiveringen till regional styrgrupp

Regional processledare

Regional processledare leder, utvecklar och samordnar det regionala arbetet på uppdrag av regional styrgrupp och är länken mellan nationell, regional och lokal nivå. Regional processledare håller även kontakten med andra regionala college och samverkande aktörer.

Aisha Amin

Regional processledare Stockholmsregionen
E-post

Kati Liljebäck

Ordförande
E-post

© 2024 Föreningen Vård- och omsorgscollege

vo-college.se